Inschrijfvoorwaarden Workshops door Ruben Lacet Fotografie

 

Geldig per 1 juli 2019

 

Definities

 

Ruben Lacet Fotografie: rechtspersoon die workshops en cursussen aanbiedt.

Deelnemer/ster: natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop of cursus van Ruben Lacet Fotografie deel te nemen.

Workshop: een workshop of cursus die door Ruben Lacet Fotografie wordt uitgevoerd en gerealiseerd.

 

Toepassing

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops en cursussen tussen Ruben Lacet Fotografie en de Deelnemer/ster.

Ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Aanmelden en tot stand komen van de overeenkomst

 

Door aanmelding voor een workshop komt een overkomst tot stand tussen Ruben Lacet Fotografie en de Deelnemer/ster. De Deelnemer/ster meldt zich schriftelijk aan via het inschrijfformulier op de website van Ruben Lacet Fotografie. Nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier retour is ontvangen bevestigt Ruben Lacet Fotografie deze aan de Deelnemer/ster.

 

Prijzen

 

Bij aanmelding van een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de website van Ruben Lacet Fotografie staat vermeld.           In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat bij de prijs is inbegrepen.

Als op een workshop BTW van toepassing is dan is de prijs inclusief het geldende BTW tarief.

De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in de hoogte van de geldende BTW tarieven.

 

Annulering door deelnemer/ster.

 

Deelnemer kan tot 6 weken voor de aanvang van de workshop of cursus kosteloos annuleren. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.

Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.

 

 

Verplaatsen en annuleren door Ruben Lacet Fotografie

 

Ruben Lacet Fotografie behoudt zich het recht om de workshop of cursus tot 1 week voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum.

Deelnemer wordt hier per ommegaande van op de hoogte gesteld, inclusief een nieuwe datum voor de workshop of cursus.                            Deelnemer heeft hierbij het recht om kosteloos te annuleren.

Ruben Lacet Fotografie behoudt zich het recht om tot uiterlijk 1 week voor aanvang

van de workshop deze te annuleren.

Deelnemer/ster wordt hier per ommegaande van op de hoogte gesteld.

Indien een workshop door Ruben Lacet Fotografie geannuleerd wordt ontvangt Deelnemer/ster het reeds betaalde bedrag voor de workshop binnen 2 dagen volledig retour.

 

Betalen

 

Betaling van het workshopbedrag aan Ruben Lacet Fotografie kan strikt en alleen door vooruitbetaling op de bankrekening van Ruben Lacet Fotografie.

De vooruitbetaling dient gelijktijdig bij aanmelden voor een workshop te worden gedaan. Bij de vooruitbetaling dienen datum en naam van de workshop waarvoor Deelnemer/ster zich aanmeldt bij de transactie te worden vermeld.

Indien Deelnemer/ster niet of niet tijdig betaald zijn de voor

Ruben Lacet Fotografie voortvloeiende kosten voor rekening van Deelnemer/ster.

Onder kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Ruben Lacet Fotografie heeft geen kassafunctie. Derhalve kunnen betalingen alleen per directe/overschrijving worden gedaan.

 

Facturatie

 

Indien BTW van toepassing is op een van workshops of cursussen verzorgd door Ruben Lacet Fotografie, zal deze met het BTW nummer van Ruben Lacet Fotografie op de factuur vermeldt zijn.

 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

 

Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

 

Aansprakelijkheid

 

Deelname aan een workshop van Ruben Lacet Fotografie gebeurt op eigen risico.

Ruben Lacet Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel

of ongeval ontstaan voor Deelnemer/ster, ongeacht door welke oorzaak

of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

 

Geschillen en toepasselijk recht

 

Bij geschillen tussen Deelnemer/ster en Ruben Lacet Fotografie zal getracht worden om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Zutphen, Gelderland.

 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Download
Inschrijfvoorwaarden Workshops door Foto Atelier Achterhoek
Inschrijfvoorwaarden2018FAA.pdf
Adobe Acrobat document 56.1 KB

Contact

 

Ruben Lacet Fotografie

Herman ten Catestraat 44

7151 ZE Eibergen

 

rubenlacet@gmail.com

06 36 36 41 70

Bedrijfsgegevens

 

IBAN: NL46 KNAB 0256 7649 64

BIC: KNABNL2H

KvK: 69911975

BTW: NL101427906B03

 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

 

Aangesloten bij  DuPho